Annemiek Koudstaal-Struik

Annemiek heeft in 2011 haar logopedie diploma behaald. Aansluitend gaf zij les op de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werkte zij in een logopediepraktijk en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland. Daar behandelde zij vooral patiënten met niet aangeboren hersenletsel zowel op de polikliniek revalidatie als op de neurologie afdeling. Daarnaast behandelde ze kinderen met spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten.

Sinds juni 2017 werkt Annemiek bij logopediepraktijk spreek! Ze werkt nog steeds graag met volwassenen met bijvoorbeeld stemklachten, spraak- en taalproblemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast werkt Annemiek ook graag met kinderen die een spraak- en/of taalprobleem hebben en daardoor niet goed kunnen communiceren met hun omgeving.
Annemiek vindt het belangrijk dat iedereen een persoonlijk plan krijgt, want elk mens is uniek.

Annemiek volgde de afgelopen jaren de volgende cursussen en symposia:
– OMFT
– Afasie: diagnostiek en behandeling
– Metaphon
– Jaarlijkse symposium MS (MSMS)
– Stem: drie zone stemmodel

Annemiek geeft op verwijzing van de arts ‘aan-huis’ behandelingen van neurologische spraak- taalstoornissen.

Annemiek staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.