Tessa van Roon

This is where the content for your alert goes. Best to keep it short and sweet!
Image
Tessa heeft in 2020 haar logopedie diploma behaald aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens de opleiding heeft Tessa werkervaring opgedaan in een allround praktijk voor logopedie, op basisscholen en op het speciaal onderwijs. Na haar studie is Tessa gaan werken als logopediste bij Logopediepraktijk Spreek! Al voor dat Tessa aan de opleiding logopedie begon, wist zij dat haar hart lag bij het werken met de doelgroep kinderen. Voor de opleiding logopedie heeft zij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang gevolgd. In het werk als logopedist vindt Tessa de afwisseling en het behandelen van uiteenlopende logopedische problematiek leuk en uitdagend. Tessa ziet iedere cliënt als een uniek persoon en vindt het daardoor belangrijk dat iedere cliënt de best passende behandeling krijgt. In de toekomst vindt Tessa het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen om goede zorg te kunnen leveren.