Werkwijze

Aanmelding U kunt uzelf of uw kind aanmelden via het online aanmeldformulier hier op de website of telefonisch via 010-4744373. Als u (uw kind) aanmeldt via het aanmeldformulier zal er binnen 48 uur contact met u opgenomen worden. Alle afspraken duren maximaal 30 minuten.

Intake
De eerste afspraak is een intakegesprek. In dit gesprek wordt er kennis gemaakt met u of uw kind en wordt de hulpvraag verder met u besproken. Meer informatie over de intake/behandeling vindt u hier.

Onderzoek
In de periode na het intakegesprek wordt er onderzoek gedaan. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn hier één of meerdere afspraken voor nodig. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en zal de logopedist een advies geven voor mogelijke behandeling.

Behandeling
Naar aanleiding van het onderzoek en uw hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld met doelen. De doelen en uw aandeel in de behandeling wordt met u besproken. Naast het oefenen tijdens de behandeling is het belangrijk dat er thuis ook geoefend wordt.

Evaluatie
Regelmatig wordt met u de behandeling geëvalueerd.

Einde behandeling
De behandeling wordt beëindigd als de behandeldoelen behaald zijn, of als de hulpvraag niet (meer) aanwezig is, of als logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.