Shannon Stigter

Logopediste Shannon Stigter

Shannon Stigter studeerde af als logopediste aan de Hogeschool Rotterdam. Gedurende haar opleiding werkte zij met verschillende doelgroepen zoals volwassenen en (jonge) kinderen met spraak- en taalstoornissen, afwijkende mondgewoonten, stemproblemen, stotteren en lees- en schrijfproblematiek. Shannon verdiepte zich tijdens haar werk en studie met name in het werken met zeer moeilijk lerende kinderen, meertalige kinderen en kinderen met spraak- en taalproblemen.
Na haar stageperiode bij Logopediepraktijk Spreek! is Shannon gaan werken als logopediste in de praktijk. Shannon is een enthousiaste en spontane logopedist, zij hecht waarde aan warm, persoonlijk en betrouwbaar contact. Daarnaast vindt Shannon het belangrijk om te werken aan zelfvertrouwen en plezier in communicatie. Shannon verdiepte zich het afgelopen jaar in de communicatie bij jonge kinderen.

Shannon staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.