Gaby Cassa

Gaby Cassa volgde de opleiding tot logopediste aan de Hogeschool Rotterdam. Na haar laatste stage in Suriname op een doven- en slechthorenden school voor kinderen werkte zij in een praktijk. In januari 2010 startte Gaby samen met collega Kiek Veentjer Logopediepraktijk Spreek!

In de afgelopen jaren specialiseerde Gaby zich in het behandelen van onder andere kinderen met downsyndroom, kinderen met articulatiestoornissen en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen.

Gaby staat geregistreerd als preverbaal logopedist en als Hanentherapeut.

Haar hart ligt bij het werken met kinderen. Gaby vindt het leuk om naar uitdagende en speelse manieren te zoeken om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. Het geeft haar voldoening als een kind door haar logopedische therapie mondiger en zelfstandiger wordt.

Gaby volgde de afgelopen jaren cursussen en congressen op het gebied van:

  • Oromyofunctionele therapie (OMFT)
  • Auditieve vaardigheden en spellingsproblemen
  • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (prelogopedie)
  • Fonologische articulatieproblemen
  • Omgaan met de meldcode kindermishandeling
  • Communicatie bij niet- of nauwelijks sprekende jonge kinderen (Hanen)
  • Directe toegankelijkheid Logopedie
  • Logopedie en downsyndroom
  • Lax Vox

Gaby staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Tevens is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.